Hưng Blog

Những việc cần làm sau khi cài đặt WordPress

Việc cài đặt WordPress khá đơn giản và các hướng dẫn bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên Internet. Ngoài ra, một số dịch vụ hosting hỗ trợ cài WordPress tự động chỉ cần click vào, 5 phút sau bạn sẽ có một trang WordPress mới tinh.

Codepen.io

Codepen.io là gì Codepen.io là một code editor online cho phép chúng ta soạn thảo code HTML/CSS/JS và xem trực tiếp kết quả. Codepen.io khá hữu ích khi bạn cần demo một đoạn HTML/CSS/JS nào đó cho website hay thử một tính năng, hiệu ứng từ một thư viện Javascript nào đó. Các tính năng […]

Flat Button PSD

Nếu bạn đang thực hiện thiết kế một website theo “Flat Design” thì bạn nên xem qua một vài “Flat Button” trong bài này. Có thể bạn sẽ tìm được một mẫu button thích hợp có dự án của bạn. Xem và download về để sử dụng.

Phân trang WordPress không dùng plugin

Bình thường để phân trang các bài viết trong WordPress ta thường dùng hai hàm previous_posts_link và next_posts_link hoặc có thể dùng plugin WP-PageNavi để phân trang theo dạng đánh số. Ngoài ra thay vì sử dụng plugin bạn có thể dùng hàm paginate_links để phân trang theo dạng đánh số thay vì cài thêm […]

Tự động đăng nhập WordPress

Một đoạn code nhỏ giúp bạn đăng nhập vào WordPress bằng “one-click” đơn giản. Tuy nhiên về bảo mật thì bạn không nên dùng thủ thuật này cho các tài khoản quản trị của website. Cách thực hiện Cho đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng hoăc viết một plugin riêng cho […]