Backup là một việc cần làm thường xuyên đối với mọi website. WordPress có nhiều plugin miễn phí hổ trợ công việc này, BackWPup là một trong số đó. BackWPup có bản miễn phí lẫn bản trả phí, nhưng mình thấy thì bản Free đã có đầy đủ các chức năng co bản nhất cho việc backup dữ liệu của WordPress.

backwpup

Các tính năng trong BackWPup Free

 • Backup dữ liệu của WordPress gồm các thư mục, hình ảnh đã upload, các themes, plugins (có thể tự chọn các thư mục cần backup)
 • Backup lại CSDL, danh sách plugin đã cài, các posts, cactegory, pages,… có trên site
 • Lên lịch chạy backup
 • Lưu file backup trên: Host, gửi kèm vào email, các dịch vụ lưu trữ (Dropbox, S3 Service, MS Anzue, SugarSync)

Cài đặt BackWPup Free

Như các plugin khác, để cài BackWPup cho WordPress ta có thể download BackWPup và upload lên hoặc có thể vào Plugin » Add New » Search , tìm theo tên plugin để cài đăt nó

cai dat backwpup

Sau khi cài đặt thì activate plugin. Sau khi activate plugin thì sẽ chuyển đến trang About của BackWPup tại đây bạn có thể tham khảo bảng so sánh tính năng giữa bản Free và bản Pro.

Tạo một Job và lên lịch backup

Sau khi activate, bạn vào BackWPup » Jobs ,chọn Add New hoặc vào BackWPup » Add new Jobs để tạo một job mới

Trong trang tạo job mới của BackWPup có nhiều tab, ta sẽ lần lượt thiết lập từ mục. Lưu ý là nên bấm Save Changes ở từng tab để lưu lại thiết lập

Tab General

them job tab general backwpup
 • Job Name: Tên của Job để tiện quản lý
 • Job Tasks: là những việc job này sẽ làm, chọn vào check để chọn việc cần làm gôm:

  • Database backup: Backup CSDL
  • File backup: Backup các thư mục
  • WordPress XML Export: Backup bài viết, pages, category,…
  • Installed plugins list: Danh sách plugin đã cài đặt
 • Backup File Creation: đặt tên và chọn định dạng nén cho file backup

them job tab general backwpup
 • Job Destination: cách bạn lưu backup, ở đây mình chọn lưu backup lên Dropbox
 • Log Files: Chọn email thông báo khi quá trình backup xảy ra lỗi

Tab Schedule

Tab Schedule giúp ta lên lịch cho việc backup. Có các tùy chọn:
– manually only: chạy thủ công
– with WordPress Cron: lên lịch bằng Wordress Cron
– with a link: cho một link, khi cần backup thì vào link đó

them job tab schedule backwpup

Ngoài ra còn có chạy thông qua WP-CLI (cái này mình không biết @’@). Chọn with WordPress Cron để lên lịch.

Phần Scheduler bên dưới cho ta các tùy chọn monthly, weekly, daily, hourly. Ở đây mình chọn backup hằng ngày (daily) vào lúc 3h00 sáng.