Khi bạn upload hình ảnh lên WordPress thì ảnh đó sẽ tự đông resize thành 3 bản với các kích thước: thumbnail, medium, large cộng thêm ảnh gốc nữa là 4. Vậy bạn sẽ có 4 bức ảnh giống nhau nhưng khác kích thước. Nếu bạn ít khi sử dụng các kích thước thumbnail, medium, large của ảnh thì nên tắt tính năng tự resize ảnh để tiết kiệm dung lượng cho hosting.

Để tắt tính năng tự resize ảnh của WordPress, ta vào WordPress Dashboard » Settings » Media. Trong phần Image Sizes, ta thay đổi giá trị width và height của Thumbnail size, Medium size, Large size thành 0. Sau đó Save Changes.

thay doi cac gia tri caa image sizes

 

Thay đổi các giá trị của Image Sizes

Từ bây giờ, mỗi khi upload hình ảnh lên WordPress thì ảnh sẽ không tự resize thành các kích thước khác nhau nữa mà chỉ có một ảnh gốc mà ta đã upload.

Tóm lại

Hình ảnh là một thành phần quan trong đối với website. Upload trực tiếp lên hosting sẽ giúp tốc độ load các hình ảnh được nhanh hơn nhưng sẽ chiếm nhiều dung lương của hosting. Do đó, đối với các hosting có dung lượng ít thì việc này sẽ tiết kiệm được một ít dung lượng của hosting.