Đôi khi cài đặt plugins sẽ gây ra tình trạng không thể truy cập vào WordPress Dashboard. Nhưng do không thể truy cập vào trang WordPress Dashboard nên bạn cần tìm một cách khác để có thể deactivate plugin gây lỗi và giúp website hoạt động bình thường. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách deactivate plugin khi bạn không thể truy cập vào WP-Admin.

Cách thực hiện

Để tiến hành, bạn cần dùng một FTP Client hay sử dụng trình file manager trên host mà bạn đang dùng. Di chuyển đến thư mục /wp-content/plugins bạn sẽ thấy thư mục chứa các plugin mà bạn đã cài đặt cho website.

file manager on hosting

Nếu bạn biết plugin nào gây ra lỗi khiến không thể truy cập vào WP-Admin thì xóa thư mục chứa plugin đó thì bạn sẽ lại có thể truy cập vào WP-Admin bình thường.

Nếu không thể xác định plugin nào gây ra lỗi thì bạn rename lại thư mục plugins thành plugins1 (hay bất cứ tên nào bạn muốn). Bạn cũng sẽ lại có thể truy cập vào WP-Admin. Sau khi đăng nhập vào được WP-Admin thì bạn rename lại như cũ thư mục plugins1 thành plugins.

Vào WP-Admin, activate từng plugin một để tìm plugin gây lỗi, sau khi tìm thấy thì xóa nó đi là được.

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn khi cần deactivate plugin khi không thể truy cập vào WP-Admin