#Wordpress Plugins

Backup WordPress bằng BackWPup

Backup là một việc cần làm thường xuyên đối với mọi website. WordPress có nhiều plugin miễn phí hổ trợ công việc này, BackWPup là một trong số đó. BackWPup có bản miễn phí lẫn bản trả phí, nhưng mình thấy thì bản Free đã có đầy đủ các chức năng co bản nhất cho […]

Ẩn category ngoài trang chủ

Đôi khi vì một lý do nào đó bạn muốn ẩn một hay nhiều category không cho chúng suất hiện noài trang chủ. Nếu bạn biết về lập trình WordPress thì việc này được xử lý một cách dễ dàng. Nhưng nếu bạn không biết gì bề code thì Simple Exclude Categories là một cách […]

Plugin Toggle – Activate/Deactivate nhanh plugin từ WordPress Admin Bar

Activate/Deactivate plugin là một công việc thường xuyên khi sử dụng WordPress. Mỗi lần cần Activate/Deactivate một plugin nào đó, bạn cần vào trang Plugin trong Dashboard để tìm và Activate/Deactivate plugin đó. Bài viết giới thiệu Plugin Toggle, một plugin cho WordPress giúp bạn nhanh chóng trong việc Activate/Deactivate một plugin bằng cách dùng […]

3 Plugin tốt nhất để hiển thì bài viết liên quan trong WordPress

Bài gốc 5 Best Related Posts Plugins for WordPress trên WPBeginner. Bạn có gặp tình trạng khách truy cập rời khỏi website của bạn ngay khi xem xong bài viết đầu tiên? Nó làm giảm lượng pageviews và tăng tỉ lệ bounce rate cho website điều này không tốt cho website của bạn. Trong bài […]

[WP Plugin] Require Featured Image – Chỉ cho phép đang bài khi đã có Featured Image

Featured Image là tính năng tạo một post thumbnail cho bài post thêm sinh động trực quan hơn khi hiện trên website. Một số theme đòi hỏi bài post phải có Featured Image để theme hoạt động một cách tốt nhất nhưng đôi lúc khi post bài bạn lại quên thêm Featured Image. Require Featured […]