Featured Image là tính năng tạo một post thumbnail cho bài post thêm sinh động trực quan hơn khi hiện trên website. Một số theme đòi hỏi bài post phải có Featured Image để theme hoạt động một cách tốt nhất nhưng đôi lúc khi post bài bạn lại quên thêm Featured Image. Require Featured Image sẽ nhắc nhở bạn việc đó.

Require Featured Image

Khi bắt đầu viết bài, sẽ có một nhắc nhở hiện lên nhắc bạn phải thêm Featured Image cho bài post và nút “Publish” sẽ bị vô hiệu hóa.

Chỉ khi bạn thêm Featured Image thì thông báo sẽ biến mất và nút “Publish” lại hoạt đông bình thường


This post has no featured image. Please set one. You must set a featured image before publishing your post.

Để sử dụng sử dụng plugin này bạn chỉ việc download Require Featured Image từ Wordpree. Sau đó cài đặt và activate nó. Thế là xong.

Vài lưu ý khi sử dụng Require Featured Image

  • Plugin chỉ hỗ trợ nhắc nhở cho Posts không hoạt động trên Pages và các Custom Post Type.
  • Đối với các bài viết đã post mà không có Featured Image thì khi chỉnh sữa cần thêm Featured Image để có thể “Update” bài viết