Đôi khi vì một lý do nào đó bạn muốn ẩn một hay nhiều category không cho chúng suất hiện noài trang chủ. Nếu bạn biết về lập trình WordPress thì việc này được xử lý một cách dễ dàng. Nhưng nếu bạn không biết gì bề code thì Simple Exclude Categories là một cách đơn giản để bạn thực hiện việc này. (Plugin này là mình viết đấy :))

Simple Exclude Categories - Ẩn category ngoài trang chủ

Cài đặt và activate Simple Exclude Categories như các plugin khác. Để ẩn category nào đó bạn vào phần Setting » Reading, trong phần Exclude Categories check vào category nào mà bạn muốn ẩn rồi “Save Change” lại là được.

Plugin rất đơn giản và dễ sử dụng. Plugin “chính chủ” nên có đóng góp hay bị lỗi gì thì các bạn comments bên dưới nhé!