#wordpress plugin

Ẩn category ngoài trang chủ

Đôi khi vì một lý do nào đó bạn muốn ẩn một hay nhiều category không cho chúng suất hiện noài trang chủ. Nếu bạn biết về lập trình WordPress thì việc này được xử lý một cách dễ dàng. Nhưng nếu bạn không biết gì bề code thì Simple Exclude Categories là một cách […]

Plugin Toggle – Activate/Deactivate nhanh plugin từ WordPress Admin Bar

Activate/Deactivate plugin là một công việc thường xuyên khi sử dụng WordPress. Mỗi lần cần Activate/Deactivate một plugin nào đó, bạn cần vào trang Plugin trong Dashboard để tìm và Activate/Deactivate plugin đó. Bài viết giới thiệu Plugin Toggle, một plugin cho WordPress giúp bạn nhanh chóng trong việc Activate/Deactivate một plugin bằng cách dùng […]

[WP Plugin] Broken Link Checker – Kiểm tra và sửa các broken links

Broken links là những liên kết bị gãy, hỏng, không còn hoạt động, thường các broken links hình thành là do các liên kết nội bộ của website do thay đổi cách hiển thị permalinks, thay đổi các category, chuyển sang domain mới. Nếu website có quá nhiều broken links có thể gây các vấn […]

[WP Plugin] Require Featured Image – Chỉ cho phép đang bài khi đã có Featured Image

Featured Image là tính năng tạo một post thumbnail cho bài post thêm sinh động trực quan hơn khi hiện trên website. Một số theme đòi hỏi bài post phải có Featured Image để theme hoạt động một cách tốt nhất nhưng đôi lúc khi post bài bạn lại quên thêm Featured Image. Require Featured […]