Broken links là những liên kết bị gãy, hỏng, không còn hoạt động, thường các broken links hình thành là do các liên kết nội bộ của website do thay đổi cách hiển thị permalinks, thay đổi các category, chuyển sang domain mới. Nếu website có quá nhiều broken links có thể gây các vấn đề như: ảnh hưởng thứ hạng website trong SEO, website bị các công cụ tìm kiếm đánh giá thấp, chậm tốc độ của website…

Broken Link Checker là một plugin trong wordpress, nó giúp chúng ta quản lý một cách có hiệu quả trong việc kiểm tra và liệt kê các broken links có trong website.

Cách sử dụng

Ta cài đặt Broken Link Checker như các plugin khác. Sau khi cài đặt và kích hoạt nó sẽ tự động tìm kiếm và thông báo cho bạn số lượng links có trong website và số links bị hỏng. Đối với các link bị hỏng Broken Link Checker đưa ra các cách khắc phục sau:

Broken Link Checker - Danh sách các liên kết hỏng
  • Edit URL: Sửa lại link liên kết
  • Unlink: Không link đến đó nữa, chuyển link sang dạng text bình thường
  • Not broken: Đánh dấu liên kêt này không bị hỏng
  • Dismiss: Ẩn liên kết và không báo cáo nữa cho đến khi liên kết thay đổi trạng thái

Phẩn Setting

Vào phần Settings » Link Checker thể tùy chỉnh các thiết lập của Broken Link Checker.Trong tab General có các tùy chỉnh cần thiết như:

  • Status: Số lượng broken links mà plugin tìm thấy
  • Check each link: Thời gian kiểm tra lại liên kết
  • Email notifications: Gửi mail thông báo khi tìm thấy broken links
  • Notification Email Address: Email sẽ gửi thông báo
  • Link Tweatks: Tùy chỉnh CSS cho các broken links
Broken Link Checker - Setting

Còn các tùy chỉnh các tab khác bạn nên tự tìm hiểu cách sử dụng.

Kết luận

Đây plugin cần thiết cho các website sử dụng wordpress, nó giúp đảm bảo các liên kết trên website luôn hoạt động tốt và nó cũng giúp ta có thể nhanh chóng khắc phục nếu xuất hiện liên kết hỏng.