#sửa

[WP Plugin] Broken Link Checker – Kiểm tra và sửa các broken links

Broken links là những liên kết bị gãy, hỏng, không còn hoạt động, thường các broken links hình thành là do các liên kết nội bộ của website do thay đổi cách hiển thị permalinks, thay đổi các category, chuyển sang domain mới. Nếu website có quá nhiều broken links có thể gây các vấn […]