#wordpress dashboard

Sắp xếp lại vị trí menu trong WordPress Dashboard

WordPress Dashboard có nhiều menu, ta có thể sắp xếp lại vị trí các menu cho thuận tiện cho việc sử dụng.

Ẩn các menu trong WordPress Dashboard

Giao diện của WordPress Dashboard có nhiều menu, tùy từng người mà sử dụng các menu nào thường đôi khi cũng những menu không sử dụng, ta có thể ẩn nó đi để nhìn gọn nhẹ hơn.