#resize hinh anh

Tắt tính năng tự resize ảnh của WordPress

Khi bạn upload hình ảnh lên WordPress thì ảnh đó sẽ tự đông resize thành 3 bản với các kích thước: thumbnail, medium, large cộng thêm ảnh gốc nữa là 4. Vậy bạn sẽ có 4 bức ảnh giống nhau nhưng khác kích thước. Nếu bạn ít khi sử dụng các kích thước thumbnail, medium, […]