Lỗi 404 là lỗi xảy ra khi người dùng click vào một liên kết trên của website mà liên kết đó không tồn tại hoặc liên kết đã hỏng. Theo mặc định trang 404 là một số dòng text Tiếng Anh đơn giản, điều này có thể làm người dùng gặp khó khăn, bực bội khi thấy dòng thông báo này. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một trang 404 thân thiện, hướng tới người dùng nhiều hơn.

404 Page Final

Hình trên là trang 404 mà ta sẽ làm đơn giản, gọn gàng chỉ bao gồm HTML – CSS và ít jQuery. Bắt đầu thôi

HTML

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Example 404 Page - Google Chrome Style</title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="error404">
		<h1 class="logo"><a href="#">Logo</a></h1>

		<h2>Không Tìm Thấy Trang</h2>

		<p>
			<a class="button primary" href="#">« Home</a>
			<a class="button control-more-info" href="#">More Info</a>
		</p>

		<div class="more-info">
			<p>Trang bạn yêu cầu không tồn tại hoặc liên kết đến trang đó đã hỏng</p>
			<p>Bạn có thể trở về <a href="#">trang chủ</a> hoặc sử dụng khung tìm kiếm phía dưới</p>

			<div class="searchbox">
				<form action="#" class="searchform">
					<input type="text" id="s" name="s" placeholder="Search...">
					<input type="hidden" value="submit">
				</form>
			</div>
		</div><!--End .more-info-->
	</div><!--End error404-->
</body>
</html>

Save lại đoạn HTML trên ta sẽ có trang như sau:

404 HTML Code

CSS – style.css

Thêm ít css vào cho trang trên để trang trí thêm

* { margin: 0; padding: 0; }
body {
 background: #E6E6E6; font: 15px/30px "Open Sans";
}
.error404 {
 -webkit-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
 -moz-background-clip: padding;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 background-clip: padding-box;
 max-width: 540px;
 min-width: 200px;
 padding: 20px;
 margin: 30px auto;
 background-color: #FBFBFB;
 border: 1px solid #AAA;
 border-bottom: 1px solid #888;
 color: #000;
 box-shadow: 0px 2px 2px #AAA;
}

.error404 h1.logo a{
 display: block;
 width: 72px; height: 72px;
 background: transparent url(img/logo.png) no-repeat;
 text-indent: -9999px;
 margin: 0 auto 15px;
}
.error404 h2 {
 font-size: 23px;
 line-height: 40px;
 text-align: center;
 color: #666;
}
.error404 a {
 text-decoration: none;
 color: #5D9AFF;
}
.error404 a:hover {
 color: #659EFD;
}
.error404 > p {
 text-align: center;
 margin: 20px 0;
}
.error404 .button {
 font-size: 13px;
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);
 border-radius: 2px;
 color: #444;
 margin: 0px 5px;
 min-height: 29px;
 min-width: 65px;
 -webkit-user-select: none;
 padding: 8px 13px;
 background: #EDEDED;
}
.error404 .button:hover {
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
 color: #000;
 background: #F0F0F0;
}
.error404 .primary {
 color: #FFF;
 background: #5D9AFF;
 border: 1px solid #2D66C3;
}
.error404 .primary:hover {
 color: #FFF;
 background: #659EFD;
 border: 1px solid #2D66C3;
}
.more-info {
 display: none;
 border-top: 1px solid #d5d5d5;
}
.more-info p {
 color: #444;
 text-align: center;
 line-height: 40px;
}
.more-info .searchbox {
 width: 100%;
 margin: 0 auto;
}
.more-info .searchbox .searchform input[type="text"] {
 outline: none;
 width: 92.7835%;
 background: #ffffff url('img/search-icon.png') 1em center no-repeat;
 padding: 5px 5px 5px 35px;
 border: 1px solid #C8C8C8;
 height: 35px;
}

Sau khi style bằng CSS ta có trang giống như kết quả cuối cùng.

Cuối cùng thêm ít hiệu ứng bằng jQuery, thêm thư viện jQuery và đoạn script vào cuối save lại là hoàn thành

<script src="jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script>
	jQuery(document).ready(function($) {
		$('.control-more-info').click(function(){
			$('.more-info').slideToggle('500');

			return false;
		});
	});
</script>

Bạn có thể tải về source code ở trên về xem. Có gì thắc mắc comment bên dưới nhé