#don gian

Tạo HTML5 Audio Player đơn giản

UPDATE: HTML5 Audio Player với Playlist: https://github.com/trangsihung/html5-audio-player-with-playlist Trong bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng jQuery để điều khiển HTML5 Audio Tag, lần này dựa vào đó chúng ta sẽ tạo một HTML5 Audio Player đơn giản. Trong bài mình tập trung vào jQuery, còn phần giao diện HTML-CSS thì các bạn có thể […]

Tạo một trang 404 đơn giản với HTML – CSS – jQuery

Lỗi 404 là lỗi xảy ra khi người dùng click vào một liên kết trên của website mà liên kết đó không tồn tại hoặc liên kết đã hỏng. Theo mặc định trang 404 là một số dòng text Tiếng Anh đơn giản, điều này có thể làm người dùng gặp khó khăn, bực bội […]