#trình duyệt phổ biến

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Mỗi trình duyệt web cung cấp cho chúng ta rất nhiều các phím tắt để sử dụng các chức năng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, hay Opera tất cả các trình duyệt trên đều có một số phím tắt chung với […]