Mỗi trình duyệt web cung cấp cho chúng ta rất nhiều các phím tắt để sử dụng các chức năng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, hay Opera tất cả các trình duyệt trên đều có một số phím tắt chung với cùng một chức năng, các phím tắt này có thể dùng trên mọi trình duyệt. Biết được các phím tắt chung có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi chuyển qua sử dụng một trình duyệt khác.

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Các trình duyệt web phổ biến

Tabs

Ctrl+1-8 – Chuyển đổi qua lại giữa các tab, đếm từ trái qua phải

Ctrl+9 – Chuyển đến tab cuối cùng

Ctrl+Tab – Chuyển qua tab bên phải tab hiện tại

Ctrl+Shift+Tab – Chuyển qua tab bên trái tab hiện tại.

Ctrl+W, Ctrl+F4 – Đóng tab hiện tại.

Ctrl+Shift+T – Mở lại tab đã đóng trước đó.

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Ctrl+T – Mở tab mới.

Ctrl+N – Mở một cửa sổ trình duyệt mới

Alt+F4 – Đóng cửa sổ trình duyệt.

Các phím tắt liên quan đến chuột

Ctrl+Click trái chuột– Mở link trên một tab mới.

Shift+Click trái chuột – Mở link trên một cửa sổ mới.

Ctrl+Lăn chuột giữa lên – Phóng to trang web.

Ctrl+Lăn chuột giữa xuống — Thu nhỏ trang web.

Di Chuyển

Alt+Mũi tên Trái, Backspace – Trở về trang trước.

Alt+Mũi tên Phải, Shift+Backspace – Tới trang sau.

F5 – Tải lại trang web.

Ctrl+F5 – Tải lại trang web, bỏ qua cache và tải lại các thành phần của trang web

Escape – Dừng tải trang web.

Alt+Home – Trở về Trang Chủ.

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Space, Page Down – Cuốn xuống 1 trang màn hình.

Shift+Space, Page Up – Cuốn lên 1 trang màn hình.

Home – Về đầu trang web.

End – Về cuối trang web.

Phóng to trang web

Ctrl và dấu + hoặc Ctrl+Lăn chuột giữa lên – Phóng to trang web.

Ctrl và dấu – hoặc Ctrl+Lăn chuột giữa xuống — Thu nhỏ trang web.

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Ctrl+0 – Trở về kích thước mặc định.

F11 – Chế độ toàn màn hình.

Thanh Địa Chỉ

Ctrl+L, Alt+D, F6 – Chọn tất cả trên thanh địa chỉ để gõ địa chỉ web mới.

Ctrl+Enter – Tự động thêm www vào đầu, .com vào cụm từ trên thanh địa chỉ và đi đến trang web đó. VD: Gõ google và nhấn Ctrl+Enter sẽ mở trang web www.google.com.

Alt+Enter – Mở địa chỉ hiện tại trên một tab mới.

Lịch sử duyệt và Bookmarks

Ctrl+H – Mở lịch sử duyệt web.

Ctrl+J – Mở lịch sử các file đã tải về bằng trình duyệt.

Ctrl+D – Đánh dấu trang web hiện tại.

Ctrl+Shift+Del – Xóa các dữ liệu khi duyệt web như: history, cache, cookies,…

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Nếu bạn biết thêm các phím tắt nào sử dụng được trên mọi trình duyệt hãy comment phía dưới nhé

Dịch từ 47 Keyboard Shortcuts That Work in All Web Browsers