#psd

Flat Button PSD

Nếu bạn đang thực hiện thiết kế một website theo “Flat Design” thì bạn nên xem qua một vài “Flat Button” trong bài này. Có thể bạn sẽ tìm được một mẫu button thích hợp có dự án của bạn. Xem và download về để sử dụng.

Outline Icon Set

Outline Icon Set Download Simple Icons Download 54 Squared Icons Download Rounded Icons Download 24 Clean Icons Download Free Lincons Icon Set Download Xem thêm: 13 Free Flat Outline Icon Sets For Web UI Design Cicons: 40 Outline Icons Swanky Outlines Icon Set

Icon mạng xã hội cho website – phần 2

Tiếp theo bài Icon cho mạng xã hội, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn các icon mạng xã hội dùng khi thiết kế web Social Media Icon Set Dark Social Media Circle Icons Multi-Format Social Media Glyph Set Social Share Buttons Pack

Mẫu PSD trang Sign up và trang Login

Hai mẫu PSD + HTML cho trang Sign Up và trang Login nhìn khá ổn, bạn có thể thêm chúng vào porject của mình. Sign Up in Seconds Admin Login Panel Download Sign Up in Seconds – https://www.dropbox.com/s/12fi39mhmwj7xp2/signup-2.zip Admin Login Panel – https://www.dropbox.com/s/6354oh5504kz0we/admin-panel-login.zip

Form Tabs

Mẫu lần này là một mẫu kết hợp các form đăng nhập, đăng ký, reset password. Mỗi cái trong một tab khác nhau, click vào từng tab để chuyển. Hiệu ứng chuyển tab sử dụng CSS3 không có Javascript. Download phía dưới gồm file PSD và code HTML. Download: https://www.dropbox.com/s/0hgezy8nuq4h5xg/login-form.zip