#code

Tự động đăng nhập WordPress

Một đoạn code nhỏ giúp bạn đăng nhập vào WordPress bằng “one-click” đơn giản. Tuy nhiên về bảo mật thì bạn không nên dùng thủ thuật này cho các tài khoản quản trị của website. Cách thực hiện Cho đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng hoăc viết một plugin riêng cho […]