#Internet

Phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến

Mỗi trình duyệt web cung cấp cho chúng ta rất nhiều các phím tắt để sử dụng các chức năng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, hay Opera tất cả các trình duyệt trên đều có một số phím tắt chung với […]

Chỉ bật tính năng Chat trên Facebook với một số người nhất định

Chat trên Facebook là một tính năng rất hay. Tuy nhiên cũng có lúc bạn muốn chỉ có một số người mới chat được với mình mà thôi. Để làm được điều đó hay chặn một số người mà mình không muốn chat, bạn có thể làm theo cách sau đây: