One comment

  1. Cường

    on 10/09/2015 at 09:04

    Cảm ơn bạn, bài viết thật sự rất hữu ích, còn có cái nào hay hơn nữa trong tập tin wp-config.php thì giới thiệu luôn nha bạn.