wp-config.php là một file quan trọng trong WordPress. Nó chứa các thiết lập về database, ngôn ngữ, authentication keys, chế độ Debug. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ vài thiết lập mà bạn có thể ứng dụng vào file wp-config.php để tùy chỉnh chức năng của WordPress.

wp-config-settings

Lưu ý: Các đoạn code bên dưới bạn nên thêm vào cuối file wp-config.php.

Dọn sạch thùng rác (Trash)

Giống như trong Windows, khi bạn xóa bài viết, trang, categories, tags,… thì WordPress sẽ đưa nó vào trong thùng rác (Trash) phòng khi bạn muốn khôi phục lại. Vì còn trong Trash nên nó vẫn chiếm dung lượng của database. Do vậy ta nên dọn sạch Trash để tiết kiệm cho database.

WordPress cho phép ta thiết lập số ngày giữ lại những thứ đã xóa trong Trash, sau số ngày quy định thì sẽ xóa vĩnh viễn đi. Bạn chỉ cần thêm dòng sau vào file wp-config.php

<?php define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 7); ?>
view raw gist1.php hosted with ❤ by GitHub

Theo code trên thì các bài viết, trang, categories, tags,… sau 7 ngày sẽ được xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục lại. Nếu bạn thay thành số 0 thì khi xóa các bài viết, trang, categories, tags,… sẽ không giữ lại trong Trash mà sẽ xóa vĩnh viễn.

<?php define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 0); ?>
view raw gist2.php hosted with ❤ by GitHub

Giới hạn số lượt lưu Post Revisions

Post Revisions hoạt động mỗi khi ta lưu lại bài viết, nó sẽ lưu lại bản nội dung mà trước khi chỉnh sửa phòng khi ta cần xem lại hay phục hồi lại nội dung trước lần chỉnh sửa đó. Nhưng WordPress không có giới hạn số lần lưu lại Post Revisions, do vậy nếu bạn chỉnh sửa bài viết bao nhiêu lần thì cũng có bấy nhiêu bản lưu tương đương số lần chỉnh sửa.

Nhưng ta có thể giới hạn số lượt lưu Post Revisions bằng cách sử dụng đoạn code sau và thêm vào trong file wp-config.php

<?php define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 ); ?>
view raw gist3.php hosted with ❤ by GitHub

Ở đây ta chỉ cho Post Revisions lưu lại 3 bản gần nhất trước khi chỉnh sửa của một bài viết. Ngoài ra bạn cũng có thể tắt luôn tính năng Post Revisions bằng đoạn code này.

<?php define( 'WP_POST_REVISIONS', false ); ?>
view raw gist4.php hosted with ❤ by GitHub

Thay đổi thời gian AutoSave

Giống như trong MS Word, WordPress cũng có tính năng lưu lại bài viết sau một khoảng thời gian nhất định (lưu lại ở dạng bản nháp). Mặc định thời gian này là 60 giây. Bạn có thể tăng thời gian AutoSave lên 3 phút (180 giây) bằng đoạn code sau

<?php define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 180 ); ?>
view raw gist5.php hosted with ❤ by GitHub

Một lưu ý là thời gian ở đây tính bằng giây

Đổi tên thư mục wp-content

Thư mục wp-content chứa themes, plugins, các file đã upload, cache vậy ta nên tăng độ bảo mật cho website bằng cách thay đổi tên thư mục wp-content. Trước hết, bạn sử dụng FTP hoặc file manager trên host để đổi tên thư mục wp-content thành tên khác. VD như đổi từ wp-content thành assets. Sau đó thêm đoạn code này vào file wp-config.php với assets là tên mới của thư mục wp-content.

<?php define( 'WP_CONTENT_DIR', dirname(__FILE__) . '/assets' ); ?>
view raw gist6.php hosted with ❤ by GitHub

Tắt Theme Editor và Plugin Editor

WordPress cho phép chỉnh sửa trực tiếp code của themes hay plugins trong WordPress Dashboard. Do vậy nếu không dùng bạn có thể tắt tính năng này bằng đoạn code sau:

<?php define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); ?>
view raw gist7.php hosted with ❤ by GitHub

Theme Editor và Plugin Editor không hỗ trợ highlight code nên sẽ gây khó trong việc chỉnh sửa. Nếu bạn muốn highlight code thì hãy tham khảo bài viết: Highlight Code trong WordPress Editor

Tự động cập nhật plugins và themes

WordPress cho phép tự động cập nhật các plugins và themes, nhưng mặc định thì tính năng này được tắt. Ta có thể bật nó thông qua 2 filter auto_update_pluginauto_update_theme.

<?php
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' ); // Tự đông update plugins
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' ); // Tự đông update themes
view raw auto-update.php hosted with ❤ by GitHub

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng Wordperss. Và link dưới là bài viết gốc (tiếng Anh) nếu bạn muốn tham khảo.

http://www.wphub.com/wordpress-snippets-wp-config