Nếu bạn thường làm theme cho WordPress thì bạn cũng nhận ra là đa số các theme đều có chức năng thông báo update khi theme có bản cập nhật. Nếu bạn là một WordPress Theme Developer thì bạn cũng nên thêm tính năng này cho theme của mình.

Cách thực hiện

Đầu tiên thì bạn down thư viện theme-updates theo link này và giải nén vào thư mục theme của bạn.

Tiếp theo, tạo một trang HTML tĩnh với nội dung cập nhật của theme như: các thay đổi, lỗi đã fix, changlogs,… lưu bất kỳ trên host của bạn.

Tiếp theo tạo file json với nội dung:

{
  "version" : "1.5",
  "details_url" : "http://localhost/details.html",
  "download_url" : "http://wp-demo.dev/demo-theme.zip"
}
 • version:phiên bản của theme
 • details_url: link page HTML ở trên
 • download_url: link trực tiếp download theme

Tiếp tục, trong thư mục theme, thêm dòng sau vào file functions.php, tên biến có thể thay đổi. http://localhost/info.json là link file json tạo ở trên.

//Initialize the update checker.
require 'theme-updates/theme-update-checker.php';
$demo_update_checker = new ThemeUpdateChecker(
  'demo-theme',
  'http://localhost/info.json'
);

Vào WordPress Dashboard, active theme và sẽ có thông báo Update Available.

update-theme-details

Click vào sẽ hiện thông tin của theme. Có 2 link là:

 • View version 2.0 details: chi tiết update của theme, tức là file HTML tạo ở trên
 • update now: theo đường dẫn trong file JSON, tự download và cập nhập theme.

Chỉ với vài dòng code trên sẽ giúp bạn có một WordPress theme chuyên nghiệp hơn

Tham khảo bài viết Automatic Updates For Private And Commercial Themes để hiểu thêm về thư viện theme-updates

Thông báo update cho plugin Automatic Updates For Private And Commercial Plugins