One comment

  1. Cường

    on 08/09/2014 at 19:38

    Ngày trước làm cái này cảm thấy khó, giờ hiểu cách thực hiện rồi thì upload dễ như chơi. Có điều mọi người gửi plugin nhiều quá nên chờ WordPress duyệt hơi lâu.