Activate/Deactivate plugin là một công việc thường xuyên khi sử dụng WordPress. Mỗi lần cần Activate/Deactivate một plugin nào đó, bạn cần vào trang Plugin trong Dashboard để tìm và Activate/Deactivate plugin đó. Bài viết giới thiệu Plugin Toggle, một plugin cho WordPress giúp bạn nhanh chóng trong việc Activate/Deactivate một plugin bằng cách dùng thanh WordPress Admin Bar

Đầu tiên, bạn cần tải về và activate plugin Plugin Toggle, plugin có cách sử dụng rất đơn giản và không cần thiết lập gì thêm.

Sau khi plugin được activate, một dropdown-menu sẽ được thêm vào thanh WordPress Admin Bar, dropdown-menu có tên Plugins, trong dropdown-menu liệt kê tất cả các plugin đã được cài đặt.

Plugin Toggle - Activate/Deactivate nhanh một plugin từ WordPress Admin Bar

Bạn có thể thấy ở hình trên, các plugins có màu trắng là đã được activate and các plugins deactivated thì có màu xám. Click vào tên plugin để Activate hoặc Deactivate plugin đó.

Hy vọng với Plugin Toggle bạn sẽ có được một phương pháp nhanh chóng Activate/Deactivate những plugin trong WordPress.