#toogle

Plugin Toggle – Activate/Deactivate nhanh plugin từ WordPress Admin Bar

Activate/Deactivate plugin là một công việc thường xuyên khi sử dụng WordPress. Mỗi lần cần Activate/Deactivate một plugin nào đó, bạn cần vào trang Plugin trong Dashboard để tìm và Activate/Deactivate plugin đó. Bài viết giới thiệu Plugin Toggle, một plugin cho WordPress giúp bạn nhanh chóng trong việc Activate/Deactivate một plugin bằng cách dùng […]