#responsive

Hướng dẫn Responsive cho video

Thêm video vào nội dung bài viết sẽ giúp bài viết sinh động, trực quan hơn. Nhưng nếu các bài viết được xem trên các thiết bị có màn hình nhỏ, thì những video này có thể hỏng giao diện của website bạn. Do đó responsive cho video là một công việc cần thiết phải […]