#resources

Icon mạng xã hội cho website – phần 2

Tiếp theo bài Icon cho mạng xã hội, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn các icon mạng xã hội dùng khi thiết kế web Social Media Icon Set Dark Social Media Circle Icons Multi-Format Social Media Glyph Set Social Share Buttons Pack

Một vài mẫu Login Box đẹp

Một số mẫu PSD Login Box đẹp mà mình tìm được trên 365psd, share cho ai cần

Icon mạng xã hội cho Website

Các Icon về mạng xã hội, file PSD dễ chỉnh sửa. Nguồn từ 365psd.com