#plugin

Highlight Code trong WordPress Editor

Worppress có 2 trình editor mặc định hỗ trợ người dùng chỉnh sửa các file trong các theme đã cài đặt hoặc các plugin đã cài đặt là Theme Editor và Plugin Editor. Hai editor mà WordPress có sẵn rất đơn giản nhìn không đẹp lắm, không có chức năng highlight code làm người dùng […]

3 Plugin tốt nhất để hiển thì bài viết liên quan trong WordPress

Bài gốc 5 Best Related Posts Plugins for WordPress trên WPBeginner. Bạn có gặp tình trạng khách truy cập rời khỏi website của bạn ngay khi xem xong bài viết đầu tiên? Nó làm giảm lượng pageviews và tăng tỉ lệ bounce rate cho website điều này không tốt cho website của bạn. Trong bài […]