#nhac nho

Nhắc nhở người dùng các plugin cần thiết khi cài đặt theme trong WordPress

Bạn có một theme WordPress muốn chia sẻ với mọi người nhưng khi cài đặt theme đó thì cần một số plugin kèm theo như : Jetpack, WP-PageNavi, Yet Another Related Posts Plugin,… để có thể hoạt đông một cách hiệu quả nhất. Để người dùng chú ý các plugin cần cài đặt khi cài […]