#icon mien phi

Icon các hệ thống thanh toán online quốc tế

Bộ icon gồm 50 icon các hệ thống thanh toán quốc tế, file download bao gồm định dạng PNG, JPG, và PSD, với 4 kích thước khác nhau: 60x38px, 120x75px, 240x150px và 480x300px, tiện dùng cho các thiết kế website về shop có tích hợp thanh toán Download Bạn download bộ icon tại: http://speckycdn.sdm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/payment_system_icons.zip Hoặc […]