#flat icon

Roundicons Icon Set (60 Icons, PNG, SVG, EPS, AI)

Hơn 60 round icon với các định dạng PNG, SVG, EPS, AI để bạn sử dụng tùy theo nhu cầu Định dạng PNG có các độ phân giải 48 × 48, 64 × 64 pixels, 128 × 128 pixels, 256 × 256 pixels, 512 × 512 pixels Download Full size preview Trang chủ: http://roundicons.com/free-icons/ Download […]