#email

Đăng nhập vào WordPress bằng Email

Đa số chúng ta thường sử dụng cùng một địa chỉ email để đăng ký thành viên của một website nào đó. Việc này giúp dễ dàng hơn khi phải khôi phục lại password khi bạn quên mất nó.