#do manh password. password strength

Đo độ mạnh của password bằng jQuery

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một “thước đo” đô mạnh của password bằng jQuery trên một form đăng ký đơn giản rất dễ dàng để bạn có thể thêm nó vào các website của mình.