#css3

Sắp xếp các thành phần từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn một số cách để sắp xếp các thành phần từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nếu không hiểu các bạn có thể xem trong hình dưới.

Form Tabs

Mẫu lần này là một mẫu kết hợp các form đăng nhập, đăng ký, reset password. Mỗi cái trong một tab khác nhau, click vào từng tab để chuyển. Hiệu ứng chuyển tab sử dụng CSS3 không có Javascript. Download phía dưới gồm file PSD và code HTML. Download: https://www.dropbox.com/s/0hgezy8nuq4h5xg/login-form.zip