#code editor

Codepen.io

Codepen.io là gì Codepen.io là một code editor online cho phép chúng ta soạn thảo code HTML/CSS/JS và xem trực tiếp kết quả. Codepen.io khá hữu ích khi bạn cần demo một đoạn HTML/CSS/JS nào đó cho website hay thử một tính năng, hiệu ứng từ một thư viện Javascript nào đó. Các tính năng […]