#Software

Lấy link trực tiếp một file trên Dropbox

Dropbox là một dịch vụ lưu trữ với khả năng đồng bộ hóa giữa máy tính và server của Dropbox giúp bạn có thể chỉnh sửa và xem trên mọi thiết bị. Thủ thuật giúp lấy link trực tiếp một file trên Dropbox để sử dung. Mình đang áp dụng cách này để dùng Dropbox […]