Một số trang web cung cấp PSD file cho hỗ trợ cho việc thiết kế. Một số có tính phí nhưng đa số đều có free resoucre tương đối nhiểu.

Cập nhật 27/03/2014

blazrobar

Blazrobar

Cần đăng ký để download

Cập nhật 01/2014

graphic-burger

Graphic Burger

Cung cấp các resource chất lượng và thường cập nhật

freebies-bug

Freebies Bug

Không chỉ cung cấp file PSD, bạn có thể tìm font chữ, templates, CSS snippets, và nhiều thứ khác.

premium-pixels

Premium Pixels

Cung cấp các resource chất lượng, tuy không thường xuyên cập nhật nhưng các Resource ở đây đều có chất lượng rất tốt.

the-icon-deposit

The Icon Deposit

Chịu khó tìm kiếm bạn sẽ tìm được nhiều icon chất lượng

365-psd

365 psd

Mỗi ngày một file PSD với nội dụng khác nhau: icon, template, ui kit, form ui, app templates,…

designmoo

Designmoo

Designmoo is a community for discovering and sharing free PSDs, vectors, textures, patterns, fonts, and more.

Ai có trang nào khác thì comment bên dưới mình sẽ thêm vào bài.