Hơn 60 round icon với các định dạng PNG, SVG, EPS, AI để bạn sử dụng tùy theo nhu cầu

Định dạng PNG có các độ phân giải 48 × 48, 64 × 64 pixels, 128 × 128 pixels, 256 × 256 pixels, 512 × 512 pixels

pack-icon

Download

Hình ảnh lấy từ: http://www.smashingmagazine.com/2014/01/24/roundicons-set-60-icons-png-ai-source/