Một mẫu form đăng ký đẹp, có cả file PSD và HTML cho những bạn muốn thử cắt Photoshop để luyện việc chuyển PSD sang HTML. Trong file đính kèm gồm cà file PSD và HTML để tham khảo.

Full View Sign Up Box

Download: https://www.dropbox.com/s/v9gosgac1gq6yy3/signup.zip