Bộ icon gồm 50 icon các hệ thống thanh toán quốc tế, file download bao gồm định dạng PNG, JPG, và PSD, với 4 kích thước khác nhau: 60x38px, 120x75px, 240x150px và 480x300px, tiện dùng cho các thiết kế website về shop có tích hợp thanh toán

payment System icon

Download

Bạn download bộ icon tại:

http://speckycdn.sdm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/payment_system_icons.zip

Hoặc link dự phòng này: https://www.dropbox.com/s/ho4entngrrgxlv4/payment_system_icons.zip