CodePee logo

Codepen.io là gì

Codepen.io là một code editor online cho phép chúng ta soạn thảo code HTML/CSS/JS và xem trực tiếp kết quả. Codepen.io khá hữu ích khi bạn cần demo một đoạn HTML/CSS/JS nào đó cho website hay thử một tính năng, hiệu ứng từ một thư viện Javascript nào đó.

Các tính năng chính của Codepen.io

  • Code HTML/CSS/JS và xem trực tiếp kết quả
  • Hỗ trợ HTML Preprocessors(HAML, Jade, Slim,Markdown), CSS Preprocessors (SASS, SCSS, LESS, Stylus), JS Preprocessors (CofficeScript, LiveScript)
  • Hỗ trợ các thư viện CSS/JS: CSS Reset, CSS Normalize, CSS Prefixfree, jQuery, Angular, MooTools,…
giao dien CodePen
  • Share các đoạn code với bạn bè, copy một “pen” khác vào tài khoản của mình
  • Embed code của bạn vào trong blog, website. Nếu đang dùng WordPress thì bạn có thể sử dụng plugin này.
  • Bạn có thề xem đầy đủ các tính năng Codepen.io của tại:
    http://blog.codepen.io/documentation/
danh sach popular codepen

Kết

Codepen.io cho phép xem và copy các “pen” của người dùng khác về tài khoản nhờ đó bạn có thể học thêm các đoạn code hay giúp bạn học thêm các kiến thức về cách kết hợp HTML/CSS/JS trong thiết kế web. Việc luôn code và xem code sẽ giúp bạn tăng thêm kiến thức và kỹ năng của mình.