Nếu bạn đang thực hiện thiết kế một website theo “Flat Design” thì bạn nên xem qua một vài “Flat Button” trong bài này. Có thể bạn sẽ tìm được một mẫu button thích hợp có dự án của bạn. Xem và download về để sử dụng.

Minimal Web Buttons

PSD - Minimal Web Buttons

Download

Flat Buttons- Gifts Download

PSD - Flat Buttons- Gifts Download

Download

UI Flat Buttons

PSD - UI Flat Buttons

Download

Social Login Buttons – Facebook & Twitter

PSD - Social Login Buttons

Download

Signin Button

PSD - Freebie PSD:Signin Button

Download