Icon fonts là nguồn tài nguyên rất hữu ích cho web designers. Icon fonts sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng icon cho website thay vì dùng hình ảnh. Có nhiều icon fonts được chia sẽ trên mạng, trong bài này mình sẽ liệt kê vài bộ icon fonts có chất lượng tốt và nhiều icon, tất nhiên là những icon fonts này là miễn phí.

Hãy chọn một bộ icon fonts và sử dụng nó vào các dự án của bạn.

Font Awesome (370+ icons)

Font Awesome (369 icons)

Typicons (330+ icons)

Typicons (330+ icons)

Batch (300+ icons)

Batch (300+ icons)

Foundation Icon Fonts 3 (280+ icons)

Foundation Icon Fonts 3 (280+ icons)

Entypo (250+ icons)

Entypo (250+ icons)

MFG Labs Icon Set (180+ icons)

MFG Labs Icon Set (180+ icons)