Tham khảo các Photoshop Template giúp bạn thêm nguồn ý tưởng cho việc thiết kế web, cũng như tiết kiệm thời gian trong việc thiết kế. 20 mẫu dưới là các photoshop template miễn phí nên bạn có thể sử dụng nó cho các dự án của mình.

Clean & Minimal Blog Design

Clean & Minimal Blog Design

Fresh App

Fresh App free website photoshop template

Crafty

Crafty free website photoshop template

Gridzilla

Gridzilla free website photoshop template

Flat Mate

Flat Mate free website photoshop template

Modus Versus

Modus Versus free website photoshop template