Hưng Blog

Sắp xếp các thành phần từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn một số cách để sắp xếp các thành phần từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nếu không hiểu các bạn có thể xem trong hình dưới.

Highlight Code trong WordPress Editor

Worppress có 2 trình editor mặc định hỗ trợ người dùng chỉnh sửa các file trong các theme đã cài đặt hoặc các plugin đã cài đặt là Theme Editor và Plugin Editor. Hai editor mà WordPress có sẵn rất đơn giản nhìn không đẹp lắm, không có chức năng highlight code làm người dùng […]

Form Tabs

Mẫu lần này là một mẫu kết hợp các form đăng nhập, đăng ký, reset password. Mỗi cái trong một tab khác nhau, click vào từng tab để chuyển. Hiệu ứng chuyển tab sử dụng CSS3 không có Javascript. Download phía dưới gồm file PSD và code HTML. Download: https://www.dropbox.com/s/0hgezy8nuq4h5xg/login-form.zip

[Wallpaper] Nắng sớm

Click trực tiếp vào hình đề tải full size ảnh       Nguồn: http://www.howtogeek.com/97554/desktop-fun-foggy-mornings-wallpaper-collection/

Mẫu Sign Up Box (PSD + HTML)

Một mẫu form đăng ký đẹp, có cả file PSD và HTML cho những bạn muốn thử cắt Photoshop để luyện việc chuyển PSD sang HTML. Trong file đính kèm gồm cà file PSD và HTML để tham khảo.