Hưng Blog

Glyph Icon Set

Finely Crafted Icon Set Mini Glyphs Icon Set Glyph Icons Mini Glyphs Icons 81 Glyph Icon Set Bạn có thể xem thêm tại: http://www.hongkiat.com/blog/free-icon-sets-to-bookmark/

Icon mạng xã hội cho website – phần 2

Tiếp theo bài Icon cho mạng xã hội, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn các icon mạng xã hội dùng khi thiết kế web Social Media Icon Set Dark Social Media Circle Icons Multi-Format Social Media Glyph Set Social Share Buttons Pack

Icon các hệ thống thanh toán online quốc tế

Bộ icon gồm 50 icon các hệ thống thanh toán quốc tế, file download bao gồm định dạng PNG, JPG, và PSD, với 4 kích thước khác nhau: 60x38px, 120x75px, 240x150px và 480x300px, tiện dùng cho các thiết kế website về shop có tích hợp thanh toán Download Bạn download bộ icon tại: http://speckycdn.sdm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/payment_system_icons.zip Hoặc […]

Mẫu PSD trang Sign up và trang Login

Hai mẫu PSD + HTML cho trang Sign Up và trang Login nhìn khá ổn, bạn có thể thêm chúng vào porject của mình. Sign Up in Seconds Admin Login Panel Download Sign Up in Seconds – https://www.dropbox.com/s/12fi39mhmwj7xp2/signup-2.zip Admin Login Panel – https://www.dropbox.com/s/6354oh5504kz0we/admin-panel-login.zip

Xóa hàng loạt Featured Images trong WordPress

Trong WordPress mặc định chỉ cho phép bạn xóa featured images khi bạn đang chỉnh sửa một bài viết nào đó. Nếu bạn xóa tất cả các featured images trong tất cả các bài viết trên blog thì đấy sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Biện pháp đề cập ở dưới là […]