Hưng Blog

Ẩn các menu trong WordPress Dashboard

Giao diện của WordPress Dashboard có nhiều menu, tùy từng người mà sử dụng các menu nào thường đôi khi cũng những menu không sử dụng, ta có thể ẩn nó đi để nhìn gọn nhẹ hơn.

Đăng nhập vào WordPress bằng Email

Đa số chúng ta thường sử dụng cùng một địa chỉ email để đăng ký thành viên của một website nào đó. Việc này giúp dễ dàng hơn khi phải khôi phục lại password khi bạn quên mất nó.

Chỉ bật tính năng Chat trên Facebook với một số người nhất định

Chat trên Facebook là một tính năng rất hay. Tuy nhiên cũng có lúc bạn muốn chỉ có một số người mới chat được với mình mà thôi. Để làm được điều đó hay chặn một số người mà mình không muốn chat, bạn có thể làm theo cách sau đây: