Chat trên Facebook là một tính năng rất hay. Tuy nhiên cũng có lúc bạn muốn chỉ có một số người mới chat được với mình mà thôi. Để làm được điều đó hay chặn một số người mà mình không muốn chat, bạn có thể làm theo cách sau đây:

Chỉ bật tính năng Chat trên Facebook với một số người nhất định

Tùy chỉnh Facebook Chat ở giao diện Facebook Tiếng Việt

Vào Facebook, nhấn vào thanh chat ở góc dưới bên phải màn hình để hiện danh sách chat lên. Nhìn vào góc phải cửa sổ này, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng > chọn Advanced Settings. Cửa sổ mới hiện ra, trong đó:

Chỉ bật tính năng Chat trên Facebook với một số người nhất định

Tùy chỉnh Facebook Chat ở giao diện Facebook Tiếng Anh

  • Dòng đầu tiên là để chặn một số người nhất định, ai cũng có thể chat với bạn trừ một số người mà bạn không thích, ghét ai thì gõ tên người đó vô.
  • Dòng thứ hai: chỉ chat với một số người nhất định, cái này ngược lại với dòng trên, chỉ những ai được gõ tên vào thì mới chat với bạn được, còn toàn bộ những người khác đều không thể.
  • Dòng thứ ba: cái này đơn giản là tắt chat luôn.
  • Xong bấm nút Save để lưu lại.

Nguồn: Tinh Tế